8 727 345-0-345

О проведении внеочередного собрания акционеров АО "Электромонтаж"
12 ноября 2018

Акционерное общество «Электромонтаж»  , доводит до сведения своих акционеров и всех заинтересованных лиц, что решением внеочередного общего собрания акционеров от 08 ноября 2018 года одобрено заключение крупной сделки между АО «Электромонтаж» и АО ДБ «Альфа-Банк» в рамках кредитных соглашений по группе компаний общая сумма которых составляет 8 650 000 000 (восемь миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) тенге.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген батыра 7/1.

«Электромонтаж» акционерлік қоғамы өзінің акционерлеріне және барлық мүдделі тұлғаларға хабарлайды: 2018 жылдың 8 қарашасындағы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен, компаниялар тобы бойынша жасалған несие келісімдерінің аясында «Электромонтаж» АҚ-ғы мен «Альфа-Банк» АҚ-ғы арасында, жалпы соммасы 8 650 000 000 (сегіз миллиард алты жүз елу миллион) тенгені құрайтын, ірі мәміленің жасалуы мақұлданды.

Қосымша ақпарат алу үшін мына мекен-жайға хабарласыңыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өтеген батыр көшесі 7/1.

ПОДЕЛИТЬСЯ: