Кері байланыс

Толтыруға міндетті шеті жұлдызшамен (*) белгіленген.